Žákovský parlament

Žákovský parlament se snaží žáky aktivně zapojit do života školy. Zástupci školního parlamentu se pravidelně scházejí a společně řešíme nápady žáků ve škole, předkládáme případné návrhy na lepší vzájemné soužití žáků, učitelů i ostatních pracovníků školy.

Školní parlament rovněž slouží k „rychlému“ přenosu informací o různých připravovaných akcích a projektech jak školou, tak žáky, do všech tříd.

V letošním školním roce bylo zvoleno 25 zástupců z 5. až 9. tříd.

Bc. Alena Večerková