Plán práce | ZŠ Morkovice
Základní škola Morkovice, příspěvková organizace
www.zsmorkovice.cz, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, tel: 573 370 023

Plán práce

environmentální projekt Otoč knihu (1.10. - 31.10.2023)
2. - 6. října: 4. ročníky - škola v přírodě
Sebeobrana žáků 2. stupně
beseda Moderní návykové látky (pro učitele od 14:00 hod, pro veřejnost od 16:30 na klášteře)
Běh Evy Hladné
Outdoor 8.B
Spaní ve škole 8.AB
Planetárium Brno - 6. třídy
Přijímačky nanečisto 9. třídy
72 hodin - environmentální happening
Horolezecká stěna - 1.ABC, 2.A
Prevence: Drogy a jiné závislosti: 4. a 5. třídy
Sebeobrana žáků 2. stupně
Outdoor 9.B
Učíme se s rodiči. Ukázková hodina v 1. třídách: 15:00 hodin.
Horolezecká stěna - 2.B, 3.AB, 4.A
Beseda v knihovně 2.AB