Školská rada

Školská rada je zřízena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. § 167 a § 168. Jedná podle jednacího řádu vydaného dne 21.3.2005 zřizovatelem školy Městem Morkovice-Slížany. Na období roku 2019 až 2023 jsou členy školské rady:

Za zřizovatele byly jmenováni:

  • Ing. Kamil Rábek
  • Zdeněk Frkal

Zvolení zástupci pedagogického sboru:

  • Ing. Radka Zdražilová
  • Mgr. Jana Barnetová

Zástupci zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Kateřina Shromáždilová
  • Iveta Mišurcová

 

Zápisy z jednání členů Školské rady: