Školská rada - mimořádná schůze

Ve středu 27. 9. 2023 se na své mimořádné schůzi sešla Školská rada. Zápisy z této a všech předcházejících schůzí jsou k dispozici pod odkazy níže.

Školská rada je zřízena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. § 167 a § 168. Jedná podle jednacího řádu vydaného dne 21. 3. 2005 zřizovatelem školy Městem Morkovice-Slížany. Na období roku 2023 až 2026 jsou členy školské rady:

Za zřizovatele byli jmenováni:

  • Mgr. Jana Pešáková
  • Zdeněk Frkal

Zvolení zástupci pedagogického sboru:

  • Mgr. Radek Strnadel
  • Mgr. Jana Barnetová

Zástupci zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Kateřina Shromáždilová
  • Mgr. Josef Chyba

 

Zápisy z jednání členů Školské rady: