Zájmové kroužky

I v letošním roce nabízíme školní kroužky. Za každý kroužek se platí 100,- Kč za pololetí školního roku. Tyto finance budou využity na materiální vybavení kroužků.

Přihlášky do kroužků jsou k dispozici na webu školy v sekci Školní rok – Zájmové kroužky nebo v tištěné formě u vychovatelky ve školním klubu. Vyplněné přihlášky spolu s poplatkem žáci nosí do 19. září vychovatelce ve školním klubu (u 1. a 2. tříd třídní učitelce). Po přihlášení do kroužku je docházka pro žáka povinná. Za žáka, který se do kroužku nedostavil, vedoucí nezodpovídá. Omluvenky v případě absence prosím pište formou zprávy ve Škole online vedoucímu kroužku předem.

Kroužky budou otevřeny od počtu 10 žáků (pokud není uvedeno jinak) a začínají v týdnu od 25. září 2023. Ukončení činnosti kroužků je plánováno na 2. týden v červnu 2024.