Plán práce

  • Dopravní výchova ve 4.třídách
  • exkurze vybraných žáků 8. tříd do Plastiky Kroměříž v rámci kariérového poradenství
  • 1. stupeň: Soutěž ve šplhu
  • Kariérové poradenství: Ve zdravotnictví. Beseda pro 4. a 5.třídy.
  • 3. a 5. ročníky - preventivní program: Zdravé vztahy v třídním kolektivu