Plán práce

Evropský den jazyků
Plavání 3. a 4. tříd
Fotbal Kroměříž
okrskové kolo ve florbale pro 2. stupeň - vybraní žáci
Výstava ovoce a zeleniny na Sokolovně - 1. stupeň
Běh Evy Hladné
přijímačky nanečisto - 9. ročník
Plavání 3. a 4. tříd
Dopravní hřiště Kroměříž - 4.B
výlet přihlášených žáků do Vídně
Plavání 3. a 4. tříd
Škola v přírodě: 5. ročníky
Dopravní hřiště Kroměříž - 4.A
Škola v přírodě: 5. ročníky
Škola v přírodě: 5. ročníky
Škola v přírodě: 5. ročníky
Plavání 3. a 4. tříd
Plavání 3. a 4. tříd
Škola v přírodě 4.ročník
Škola v přírodě 4.ročník
Škola v přírodě 4.ročník
Den stromů
Škola v přírodě 4.ročník
Projektový den neživá příroda - 4. a 5. ročník
Projektový den neživá příroda - 4. a 5. ročník