Plán práce

Třídní výlet 8.B: Olomouc 29. - 31.5.
lesnická pedagogika 3.A
lesnická pedagogika 3.B
zeměpisná exkurze
Spolupráce SOŠ Vyškov
Svět dinosaurů v MŠ Pornice - 1.třídy
31.5 - 1.6. třídní výlet 9.B, 9.C
7.A lesnická pedagogika
7.B - lesnická pedagogika
Exkurze Hanhart Morkovice 8.třídy
8.C - spaní ve škole
Návštěva prváčků v MŠ Morkovice
Pevnost poznání Olomouc: výlet 3.třídy
Myslivost 1. stupeň
8. - 9. 6. školní výlet 9.A
Sportovní olympiáda pro MŠ
Horolezecká stěna - 9.ABC
Setkání s rodiči budoucích prváčků
15.-16.6. 6.C třídní výlet
Den otevřených dveří Agrodružstvo Morkovice - Farma Počenice 9-12 hod.
Pedagogická rada 2.stupně
Pedagogická rada 1.stupně
Úřad práce 8.třídy
exkurze do Krakova
Erasmus plán: Berlín udržitelně: přípravná exkurze Hostětín