Plán práce

7.A - lesní pedagogika
4. a 5. ročníky - výuka první pomoci
7.B - lesní pedagogika
7.C - lesní pedagogika
1. ročníky - Výukový program - matematická gramotnost, Květná zahrada
Škola v přírodě - 5. ročníky
2. ročníky - Výukový program - matematická gramotnost, Květná zahrada
Škola v přírodě - 5. ročníky
3. ročníky - Výukový program - matematická gramotnost, Květná zahrada
Škola v přírodě - 5. ročníky
Škola v přírodě - 5. ročníky
4. ročníky - Výukový program - matematická gramotnost, Květná zahrada
třídnické hodiny 2. stupeň
5. ročníky - Výukový program - matematická gramotnost, Květná zahrada
POKOS - příprava občanů k obraně státu
Hrdá škola - Den šílených účesů
třídnické hodiny 2. stupeň
2. ročník: Etické dílny: Buďme kamarádi
7.A + 7.B: Etické dílny: Moc slova.
8.A + 8.B: Etické dílny: Na vlně emocí
3. ročníky: Etické dílny: Jak se stát dobrým kamarádem?
4. ročníky: Etické dílny: Jak překonat starosti ve škole?
6. ročníky: Etické dílny: Přátelé
8.C: Etické dílny: Na vlně emocí
9.A: Etické dílny: Morální bludiště