Přednáška významné osobnosti regionu

Ve středu ráno 26. června 2024 k nám do ZŠ Morkovice přišel občan Morkovic pan Ing. Vladimír Bleša, který žákům 8. a 9. tříd představil místní pěvecký sbor Cantus. Jsem ráda, že si pan inženýr Bleša osobně s technickým zázemím svého syna udělal čas a vyprávěl o vzniku sboru, o jeho činnosti v minulosti i současnosti. Tento skromný pán, kterého slýcháte hrát na varhany v místním kostele, je mimo sbormistra zmíněného sboru také skladatelem a svou činností mnohonásobně překračuje význam našeho regionu. Pan Ing. Vladimír Bleša nabídl i našim žákyním a žákům možnost zpěvu ve svém sboru Cantus. Například současná druhá sbormistryně sboru začínala se zpěvem v tomto pěveckém tělese již ve svých dvanácti letech. Při založení sboru před 55 lety byl také věkový průměr členů 20 let. Sbor má zkoušky většinou každý pátek od 19h ve víceúčelovém sále Morkovice. Více informací obdržíte přímo u pana sbormistra. Kontakt naleznete na stránkách pěveckého sboru Cantus www.pscantus.cz.

Děkujeme za poutavé vyprávění doplněné hudebními video ukázkami.

Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl.um.