Poradenství k volbě povolání

Aktuální informace pro školní rok 2023-2024 budou doplněny.

 

Adresy webových stránek některých středních škol v Kroměříži a v okolí

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž www.agkm.cz
Gymnázium Kroměříž www.gymkrom.cz
Konzervatoř Evangelické akademie Kroměříž www.ckonz.cz
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž www.konzkm.cz
Obchodní akademie Kroměříž www.oakm.cz
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž www.coptkm.cz
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž www.hskm.cz
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. www.spos.cz
Střední zdravotnická škola Kroměříž www.szskm.cz
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž www.vetkm.cz
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž www.ped-km.cz
Vyšší odborná škola potravinářská
a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.vospaspsm.cz
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov www.gymhol.cz
Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov www.ouholesov.cz
Střední odborná škola - PaedDr. Jaromír Stratil, Holešov s.r.o. www.stratil.cz
Střední odborná škola Holešov www.soshol.cz
Střední policejní škola ministerstva vnitra Holešov www.spshol.cz
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem www.ssno.cz

 

Další důležité adresy

Databáze škol Zlínského kraje http://www.zkola.cz
Burza škol Zlínského kraje http://www.burzaskol.cz
Databáze škol celé ČR http://www.atlasskolstvi.cz http://www.infoabsolvent.cz
Testy k volbě povolání
a příprava na přijímací zkoušky
http://www.cermat.cz
http://www.kalibro.cz
http://www.ceskaskola.cz
http://www.scio.cz
http://www.zkousky-nanecisto.cz
http://www.zaskolou.cz
www.didaktis.cz
www.skolaonline.cz
www.skolaprovsechny.cz
Ústav pro informace ve vzdělávání http://www.uiv.cz
Kartotéka typových pozic http://www.istp.cz
Průvodce světem povolání http://www.gwo.cz
Informační centrum pro mládež http://www.icm.cz/volba-povolani
Portál Ministerstva práce a sociálních věcí – Informace o školách a oborech http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
Stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz
Poradenské středisko IPS
(Úřad práce v Kroměříži)
Úřad práce Kroměříž
tel: 950 130 334 (paní Mgr. Michaela Hrdinová)
 • situace na trhu práce
 • nezaměstnanost v ČR, v regionu
 • nabídka zaměstnavatelů
 • kompletní síť středních škol
 • uplatnění absolventů na trhu práce
 • povolání, zaměstnání – typové pozice
 • test zájmů
 • výběr vhodné střední školy
 • videonahrávky různých profesí
 • charakteristiky jednotlivých typových pozic
Pedagogicko – pedagogická poradna Kroměříž http://www.poradnazl.cz
tel.: 575 570 564
 • test k profesní orientaci
 • poradenství při výběru střední školy
 • test je bezplatná služba pedagogické poradny a je zcela dobrovolný