Pedagogický sbor

Jméno a příjmení Třídnictví Vyučuje, zodpovědnost, e-mail, telefon
Mgr. Martina Ludíková 9.A Ředitelka školy, AJ, Sbírka AJ, vedoucí předmětové komise AJ
martina.ludikova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 020
mobil: 702 089 508
Jarmila Hubená 7.B Zástupce ředitele - zástupce statutárního orgánu, M
jarmila.hubena@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041
Mgr. Jitka Kyasová   RJ, Př, Aj,Vol, rozšiřující ČJ, M 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, vedoucí předmětové komise druhý cizí jazyk, vedoucí metodického sdružení 1. stupně, koordinátorka pro nadané, kariérová poradkyně, sbírka nadaní
jitka.kyasova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 021
PhDr. Jakub Forýtek   AJ, VkO, Vol, TV, Pč, Př, Inf, sbírka TV, VkO, vedoucí předmětové komise, VkO, TV a VkZ, komise Pč, koordinátor ŽP, koordinátor ŠVP, uvádějící učitel
jakub.forytek@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 022
Mgr. Jana Teriaki  

AJ, RJ, Pč, VkZ, Př, Vol, sbírka ŠPP
jana.teriaki@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 048

Mgr. Hana Vybíralová 1.A

SPP předměty/speciální pedagog, uvádějící učitelka
hana.vybiralova@zsmorkovice.cz

Mgr. Hana Doleželová 1.B

hana.dolezelova@zsmorkovice.cz

Mgr. Kristýna Ludíková 1.C

kristyna.ludikova@zsmorkovice.cz

Kristýna Valouchová 2.A

sbírka sborovna 1. stupeň, sbírka pomůcky 1. stupně
kristyna.valouchova@zsmorkovice.cz

Mgr. Veronika Zemanová 2.B RJ
veronika.zemanova@zsmorkovice.cz
Bc. Lenka Ryšánková 3.A lenka.rysankova@zsmorkovice.cz
Mgr. Kamila Štěpánková 3.B Vv, SPP předměty, speciální pedagog
kamila.stepankova@zsmorkovice.cz
Mgr. Kristýna Stravová 4.A kristyna.stravova@zsmorkovice.cz
Mgr. Kamila Červenková 4.B kamina.cervenkova@zsmorkovice.cz
Mgr. Martina Chybová 5.A VkZ, Tv
martina.chybova@zsmorkovice.cz
Mgr. Lenka Foltýnová 5.B uvádějící učitelka
lenka.foltynova@zsmorkovice.cz
Mgr. Jana Barnetová 6.A VkO, RJ, Vv, Vol, Vedoucí předmětové komise Vv; sbírka Vv a RJ
jana.barnetova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 048
Mgr. Jan Najman 6.B D, Z, Vol, Vedoucí předmětové komise D, sbírka D
jan.najman@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043
Pavel Dlabaja 7.A Čj, Nj, VkO, Vol, NP, sbírka Nj
pavel.dlabaja@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041
Mgr. Monika Navrátilová 7.C Čj, Z, Vol, Vko, Vedoucí předmětové komise Z; sbírka Z
monika.navratilova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 046
Mgr. Veronika Žvátorová 8.A Čj, Př, Vol, Pč, EVVO, sbírka EVVO
veronika.zvatorova@zsmorkovice.cz
Mgr. Dana Derková 8.B M, Př, Vol, Metodička prevence, lektorka zážitkové pedagogiky, sbírka Př
dana.derkova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042
Mgr. Eva Najmanová 9.B. ČJ, D, Vol, NP, Vedoucí předmětové komise ČJ, sbírka ČJ
eva.najmanova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043
Mgr. Zdeněk Zaoral   Ch, F, Vedoucí předmětové komise Př, F, Ch; sbírka Ch
zdenek.zaoral@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 046
Mgr. et Mgr. Alžběta Oppitzová   AJ, Hv, sbírka AJ 1. stupeň
alzbeta.oppitzova@zsmorkovice.cz
Mgr. Vladímíra Pospíšilová 8.A Pedagog pro žáky s SVP – podpůrné opatření/speciální pedagog
vladimira.pospisilova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 064
Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um.   Hv, Vedoucí předmětové komise Hv, sbírka Hv
marie.sobotkova@zsmorkovice.cz
Mgr. Radek Strnadel   M, Inf, Pč, Vol, NP, vedoucí předmětové komise M+Inf; sbírka inf + M + dílna, ICT
radek.strnadel@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042
Renáta Brablíková 5.A druhý pedagog/podpůrné opatření
renata.brablikova@zsmorkovice.cz
Vlasta Beerkensová   asistentka pedagoga v 5.B
vlasta.beerkensova@zsmorkovice.cz
Veronika Hlaváčová   asistentka pedagoga v 4.A, sbírka žákovské knihovny
veronika.hlavacova@zsmorkovice.cz
Renata Morongová   asistentka pedagoga v 2.B
renata.morongova@zsmorkovice.cz
Lenka Oulehlová   asistentka pedagoga v 6.A, vychovatelka ve školním klubu, sbírka školní klub
lenka.oulehlova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 065
Ivana Špatinová   asistentka pedagoga v 1.B
ivana.spatinova@zsmorkovice.cz
Šimon Beerkens   asistent pedagoga v 9.A
simon.beerkens@zsmorkovice.cz
Bc. Alena Večerková, DiS.   asistentka pedagoga 6.A, koordinátor ŽP, sbírka asistentek + LMP učebnic + sborovna 2. stupně, lektorka zážitkové pedagogiky, asistentka metodičky prevence, školní asistentka
alena.vecerkova@zsmorkovice.cz
Zuzana Čeladníková   asistentka pedagoga 6.B, vychovatelka ŠD
zuzana.celadnikova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 063
Jindřiška Dobešová   vychovatelka ŠD
jindriska.dobesova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 061
Antonie Hrušáková   vedoucí vychovatelka ŠZ, sbírka družin, vedoucí metodického sdružení ŠZ
antonie.hrusakova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 062