Pedagogický sbor

E-mailové adresy pedagogických pracovníků školy mají tvar:
jmeno (tečka) prijmeni (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz

 

Jméno Třída     Vyučuje, zodpovědnost, e-mail, telefon
Mgr. Jana Teriaki  

AJ, RJ, Vol, ředitelka, EVVO, sbírka EVVO, sbírka ředitelna

reditelka (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 020

Mgr. Jitka Kyasová  

RJ, Vol, rozšiřující ČJ, M 1. stupeň, zástupce ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, vedoucí předmětové komise druhý cizí jazyk, vedoucí metodického sdružení 1. stupně, koordinátorka pro nadané, sbírka nadaní

jitka.kyasova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 021

PhDr. Jakub Forýtek  

VkO, Vol, TV, zástupce ředitele pro 2. stupeň, sbírka TV, VkO, vedoucí předmětové komise,  VkO, TV a VkZ, koordinátor ŽP, koordinátor ŠVP, uvádějící učitel p. uč. Chybové

jakub.forytek (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 022

Mgr. Hana Vybíralová 1.A
SPP předměty/speciální pedagog

hana.vybiralova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Hana Doleželová 1.B

hana.dolezelova (zavináč) zsmorkovice.cz

Lenka Ryšánková 2.A

lenka.rysankova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Kamila Štěpánková 2.B

uvádějící učitelka p. uč. Žvátorové, SPP předměty/speciální pedagog

kamila.stepankova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Veronika Žvátorová 3.A

veronika.zvatorova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Veronika Zemanová 3.B

RJ
veronika.zemanova (zavináč) zsmorkovice.cz

Bc. Kristýna Stravová

4.A

kristyna.stravova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Lenka Foltýnová

4.B

uvádějící učitelka p. uč. Stravové
lenka.foltynova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Marie Honková 5.A

Z
marie.honkova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Kamila Červenková 5.B

kamila.cervenkova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Klára Adamíková 6.A

VkO, VkZ, Př, Vv, Pč
klara.adamikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041

Jarmila Hubená 6.B

M
jarmila.hubena (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041

Mgr. Monika Navrátilová 6.C

ČJ, Z, Vol, vedoucí předmětové komise Z, sbírka Z
monika.navratilova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 046

 Mgr. Jana Barnetová

7.A

RJ, VkO, Vv, Vol, vedoucí předmětové komise Vv, sbírka Vv a RJ
jana.barnetova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 048

Mgr. Miroslav Koudelka 7.B

Čj, Aj, Vol, sbírka ČJ
miroslav.koudelka (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 044

Mgr. Martina Ludíková 8.A

Aj, Vol, sbírka AJ, vedoucí předmětové komise AJ
martina.ludikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 044

Mgr. Eva Najmanová 8.B

Čj, D, Vol, vedoucí předmětové komise ČJ, sbírka D
eva.najmanova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043

Ing. Radka Zdražilová 8.C

Př, F, Pč, BOV výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérová poradkyně, vedoucí předmětové komise Pč, sbírka Fy, sbírka kuchyňka, pozemky
radka.zdrazilova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 045

Mgr. Jan Najman 9.A

Inf, D, Z, Vol, vedoucí předmětové komise D 
jan.najman (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043

Mgr. Zdeněk Zaoral 9.B

Př, F, Ch, vedoucí předmětové komise Př, F, Ch, sbírka Ch
zdenek.zaoral (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 046

Mgr. Dana Derková 9.C

M, Př, Vol, metodička prevence, lektorka zážitkové pedagogiky, sbírka Př
dana.derkova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042

Mgr. Martina Chybová  

Tv, Př, VkZ
martina.chybova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043

Mgr. et Mgr. Alžběta Oppitzová  

AJ, sbírka AJ 1. stupeň
alzbeta.oppitzova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Vladimíra Pospíšilová 7.A

pedagog pro žáky s SVP – podpůrné opatření/speciální pedagog
vladimira.pospisilova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 054

Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um.  

Hv, vedoucí předmětové komise Hv, sbírka Hv
marie.sobotkova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Radek Strnadel  

M, Inf, Pč, Vol, vedoucí předmětové komise M+Inf; sbírka informatiky + M + dílna, ICT
radek.strnadel (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042

Kristýna Valouchová, DiS. 4.A

druhý pedagog/podpůrné opatření, sbírka sborovna 1. stupeň, sbírka pomůcky 1. stupně
kristyna.valouchova (zavináč) zsmorkovice.cz

Pavel Dlabaja  

ČJ, NJ, Vol, sbírka NJ
pavel.dlabaja (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041

Mgr. Kristýna Ludíková  

Hv, 1. stupeň
kristyna.ludikova (zavináč) zsmorkovice.cz

Michaela Ptáčková, DiS.  

Hv, Pč, 1. stupeň
michaela.ptackova (zavináč) zsmorkovice.cz

Vlasta Beerkensová  

asistentka pedagoga ve 4.B, keramická dílna
vlasta.beerkensova (zavináč) zsmorkovice.cz

Renáta Brablíková  

asistentka pedagoga v 8.A
renata.brablikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 045 (kabinet F)

Veronika Hlaváčová  

asistentka pedagoga ve 5.B, sbírka žákovské knihovny
veronika.hlavacova (zavináč) zsmorkovice.cz

Jolana Churá  

asistentka pedagoga ve 3.A, sbírka kostymérna, sbírka kabinet 1. tříd
jolana.chura (zavináč) zsmorkovice.cz

Renata Morongová  

asistentka pedagoga ve 5.A
renata.morongova (zavináč) zsmorkovice.cz

Lenka Oulehlová  

asistentka pedagoga v 8.B, vychovatelka ve školním klubu, sbírka školního klubu
lenka.oulehlova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 065 (školní klub)

Ivana Špatinová  

asistentka pedagoga v 1.B
ivana.spatinova (zavináč) zsmorkovice.cz

Andrea Tesařová  

asistentka pedagoga ve 2.A
andrea.tesarova (zavináč) zsmorkovice.cz

Lenka Hrnčiříková  

asistentka pedagoga v 7.B
lenka.hrncirikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 053

Zuzana Čeladníková  

asistentka pedagoga v 5.A, vychovatelka ve školní družině
zuzana.celadnikova (zavináč) zsmorkovice.cz

Bc. Alena Večerková, DiS.  

asistentka pedagoga 8.B, koordinátor ŽP, sbírka asistentek + LMP učebnic + sborovna 2. stupně, lektorka zážitkové pedagogiky, asistentka metodičky prevence, školní asistentka
alena.vecerkova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 053

Jindřiška Dobešová  

vychovatelka ŠD
jindriska.dobesova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 061 (školní družina)

Antonie Hrušáková  

vychovatelka ŠD, sbírka školních družin
antonie.hrusakova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 062 (školní družina)