Pro prváčky + informace k elektronické žákovské knížce pro rodiče prváčků

Informace k elektronické žákovské knížce - účet zákonného zástupce

Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při zápisu dítěte do první třídy, Vám byl dne 4.9.2023 zaslán e-mail, který obsahuje důležité informace potřebné pro registraci Vašeho uživatelského účtu, tedy účtu zákonného zástupce. Klikněte na odkaz uvedený v e-mailu a postupujte podle instrukcí uvedených na jednotlivých obrazovkách.

Odkaz: Krátký videomanuál a další informace

Pokud jste žádný e-mail neobdrželi, kontaktujte, prosím, p. Radka Strnadela, na e-mailu radek.strnadel@zsmorkovice.cz Děkujeme za spolupráci.

 

Informace k prvnímu dni ve škole

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2023. Prosím přijďte už v 7:30 hod, abyste s dětmi mohli do bran školy vstoupit jako první. Ujmou se vás naši deváťáci, kteří budou vašim dětem jejich první školní rok dělat patrony. 

První den s sebou děti nepotřebují nic. Celkově se ve škole zdržíte asi hodinu. Ráno proběhne první rodičovská schůzka, kde dostanete souhrn nejdůležitějších informací pro školní rok - tzv. manuál pro rodiče, rozvrh hodin a další informace. Ke stravě v jídelně, k docházce do družiny jste děti již většinou přihlásili na schůzce v červnu. Pokud ne, budete mít možnost takto učinit. Taktéž budete mít možnost přihlásit děti do nepovinného předmětu náboženství. Do zájmových kroužků budete děti přihlašovat později v září.

Těšíme se na vás v září.

---

V přiloženém souboru "Rozpočet pomůcek pro prváčky" jsou rozepsány částky za pomůcky pro prváčky. Výslednou částku 1500,- Kč zašlete převodem na účet 1483438369/0800, uveďte přijímení, jméno, třídu, účel platby - pomůcky, VS (variabilní symbol) 377510.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy