Pro prváčky

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022. Prosím přijďte už v 7:30 hod, abyste s dětmi mohli do bran školy vstoupit jako první. Ujmou se vás naši deváťáci, kteří budou vašim dětem jejich první školní rok dělat patrony. 

První den s sebou děti nepotřebují nic. Celkově se ve škole zdražíte asi hodinu. Ráno proběhne první rodičovská schůzka, kde dostanete souhrn nejdůležitějších informací pro školní rok - tzv. manuál pro rodiče, rozvrh hodin a další informace. Ke stravě v jídelně, k docházce do družiny jste děti již většinou přihlásili na schůzce v červnu. Pokud ne, budete mít možnost takto učinit. Taktéž budete mít možnost přihlásit děti do nepovinného předmětu náboženství. Do zájmových kroužků budete děti přihlašovat později v září.

Těšíme se na vás v září.

---

V přiloženém souboru "Rozpočet pomůcek pro prváčky" jsou rozepsány částky za pomůcky pro prváčky. Výslednou částku 1300,- Kč zašlete převodem na účet 1483438369/0800, uveďte přijímení, jméno, třídu, účel platby - pomůcky, VS (variabilní symbol) 377510.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy