Školní akce

Plán práce

  • Účast na Přeboru škol v šachu - šachový kroužek
  • Preventivní program MADIO 3.AB
  • Preventivní program MADIO 1.AB
  • Dějepisná exkurze Mohyla míru, zámek, bojiště Slavkov, 8. třídy
  • Spaní ve škole 6.B