Skáčeme přes švihadlo - Šikula Cup 2023/24

V úterý 26. 3. se na 1. stupni naší základní školy uskutečnil další ročník soutěže ve skákání přes švihadlo - Šikula Cup.

V tělocvičně školy se během dopoledne postupně prostřídalo 116 žáků prvního stupně. Všichni si prověřili svou fyzickou kondici a v limitovaném čase skákali co nejrychleji přes švihadlo. Skákali nejprve samostatně, ti starší pak i ve dvojicích přes jedno švihadlo.

Jsme rádi, že těmto dětem není cizí pohyb, že dokáží pro své tělo a zdraví něco udělat a stále platí sokolské heslo:VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!” Budeme moc rádi, když se při podobných soutěžích setkáme s ještě více sportovními nadšenci.

Děkuji všem, kteří se na bezproblémovém průběhu soutěže podíleli, především žákům 5. A a 5. B, kteří plnili roli rozhodčích, což nebylo vůbec jednoduché. Dále děkujeme p. uč. Mgr. Kamily Štěpánkové a dětem z jejího kroužku Skákání přes švihadlo, které nám při vyhodnocení soutěže předvedly velmi pěknou ukázku jejich “skokanského” umění – viz. jedno z videí níže.

S pozdravem: Sportu zdar!

 

Mgr. Lenka Foltýnová a Mgr. Martina Chybová