Den naruby

Ve středu 22. května 2024 si žáci druhého stupně naší školy vyzkoušeli, jaké je to být učitelem.

Šlo o zajímavou středu, kdy si žáci na jeden den s učiteli prvního stupně vyměnili role a učili své mladší spolužáky.

Ve skupinkách dvou až čtyř žáků si vybrali hodiny, kde budou vyučovat. Žáci se na jednodenní učitelskou profesi připravili zodpovědně. Vyučování probíhalo podle rozvrhu, nechyběly opakovací testy, zkoušení, společná práce s kontrolou, žáci připravili pracovní listy, prezentace či zajímavé úkoly, které mladší žáci plnili. Při hodnocení se většina žáků shodla, že připravit dobré vyučování vyžaduje nejen kvalitní přípravu, ale i dobrou organizaci vyučovací hodiny a výborné komunikační dovednosti.

Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme a těšíme se na další společnou akci.