Nepovinné předměty - Náboženství

Ve školním roce 2022-2023 bude výuka náboženství probíhat dle následujícího rozpisu:

  • 1. + 2. třída: středa od 11:45 hod.
  • 3. třída: středa od 12:45 hod.
  • 4. + 5. třída: středa od 13:30 hod.
  • 6. – 9. třída: pátek od 13:30 hod.

Vyučuje P. Mgr. Jan Plodr, farář z Morkovic, tel. č. 731 621 157.

Po přihlášení do nepovinného předmětu se stává tento předmět povinný a nelze se z něj v průběhu školního roku odhlásit. Absence se započítává a je nutno ji omlouvat dle školního řádu.