Neživá příroda

V pondělí a v úterý se naši žáci čtvrtých a pátých tříd účastnili projektového dne, který si pro ně připravili učitelé druhého stupně. Projektový den byl zaměřen na neživou přírodu, žáci se seznámili s nerosty a horninami, s významem půdy pro člověka a s energetickými surovinami jako je ropa, uhlí a zemní plyn. Žáci měli možnost si přírodniny osahat, dověděli se spoustu zajímavých a užitečných informací a nakonec viděli a také si vyzkoušeli různé pokusy.