Halloween

Dne 1. listopadu se na naší škole konal Halloween. Této akce se zúčastnila celá škola, ale hlavně 9. třídy, které si pro první ročníky a MŠ z Pornic připravily zajímavá stanoviště. Za prokázání odvahy a splnění úkolů dostávaly děti sladkosti a výrobky vyrobené žáky devátých tříd. Dětem se tato akce velmi líbila a každý se bavil. O velké přestávce školní parlament vyhodnotil tři nejpovedenější kostýmy na prvním i na druhém stupni. Jsme velice rádi za velkou účast, bylo to super.