Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati na projektu Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků. V rámci této spolupráce se ve škole schází pracovní skupina učitelů. V této pracovní skupině řeší metody a formy konstruktivistického vyučování a diagnostiky žáky ve vyučovacím procesu. Díky tomuto projektu bude u nás v tomto školním roce občasně působit speciální pedagožka. S touto pilotujeme záměr implementace pozice speciálního pedagoga pro záměry projektu z OP JAK pro následující školní rok.