Národní plán obnovy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Naše škola v roce 2022 získala od MŠMT dotaci  v objemu 380 000,- Kč z Národního plánu obnovy na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Z těchto prostředků škola nakoupila chrombooky a nabijecí stanice pro práci žáků ve vyučování.