Exkurze na Stření hotelové škole v Kroměříži

Ve středu 9. listopadu 2022 jsme přijali pozvání na workshopy Střední hotelové školy v Kroměříži. Žáci a žákyně 8. a 9. tříd naší školy se seznámili s učebními obory cukrář, pekař, chovatel a jezdec koní, prodavač. Ochotní studenti a paní učitelky s nimi dozdobili muffiny, připravili si zdravé malé občerstvení a jednohubky, v pekárně si udělali rohlíky a upletli pletýnku. Velmi se nám líbilo v dílně prodavačů – floristů, kde si měli možnost vytvořit malou ozdobu na ruku nebo k Vánocům. Zavzpomínali si na dětství, kdy si hráli na prodavače. V dílně prodavačů se vžili do role prodavačky, u pokladny jim to slušelo a byli šikovní u všech praktických činností, které si během dne vyzkoušeli. Specifika oboru Chovatel a jezdec koní nám vysvětlili studenti tohoto oboru se svou paní učitelkou a ocenili jsme jejich úspěchy na soutěžích. Náročnost učiva na střední škole poznali v učebně jazyků, kde vyplnili anglickou křížovku o oblečení. Paní učitelka Abrahámková je seznámila s maturitními obory na škole a aktivitami školy pro studenty. Děkujeme moc studentům a učitelům, kteří se nám věnovali a připravili pro naše žáky pěknou prezentaci jejich střední školy.

Ing. Radka Zdražilová