Naši siláci

Ve fyzikálním semináři v 6. ročníku jsme zkoumali, jak velkou sílu mají naši žáci. Používali jsme k tomu měřící čidlo sady NeuLog. - senzor stisku. Senzor stisku je založen na principu deformace kovové tyče, ke které je připevněn tenzometr. Stiskem ruky se mění pnutí v tyči, které snímá tenzometr a které procesor převádí na jednotku síly. Měření jsme prováděli zvlášť pro levou a pravou ruku. Ukázalo se měřením, že někteří žáci mají větší stisk v levé ruce, i když jsou v běžném životě praváci. Největší stisk pravé i levé ruky má Honza Tran. Více o našich silácích se můžete dozvědět v tabulce.

Tabulka

I ostatní žáci se v semináři snažili a doporučila bych: raději některé žáky neprovokovat a nepouštět se s nimi do křížku. Máme ve škole přece jen siláky! I mezi děvčaty!

Ing. Radka Zdražilová