Vybavení kmenových tříd ZŠ Morkovice

Základní škole se podařilo získat dotaci o výši 400 268,- Kč (s 20% finanční spoluúčastí školy). Jedná se o dotaci z výzvy MAS Hříběcí Hory - Program rozvoje venkova. Z těchto finančních prostředků jsme vybavili nově 4 kmenové třídy lavicemi, židlemi a dvě z těchto tříd i tabulemi. Nahradili jsme tak vybavení, které bylo dlouhodobě nevyhovující a které jsme museli neustále opravovat a rekonstruovat.

Projekt řeší zastarale nábytkové vybavení kmenových učeben 2. stupně základní školy. Jedná se o 4 kmenové učebny, které jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi vhodné velikosti pro žáky 2. stupně, dále pak o 2 třídy, které jsou vybaveny novými tabulemi. Tyto tabule jsou ve třídách umístěny napevno.

Výsledkem projektu jsou 4 kmenové učebny vybavené novými žákovskými lavicemi (celkem 60 lavic), židlemi (celkem 120 židlí) a 2 kmenové učebny vybavené novými tabulemi (celkem 2 tabule).

Vybavení kmenových tříd

Vybavení kmenových tříd