Podpora vzdělávání cizinců ve školách

rok 2020

V roce 2020 jsme byli z tohoto rozvojového programu MŠMT podpořeni částkou 54 222,- Kč.

rok 2019

V roce 2019 jsme byli z tohoto rozvojového programu MŠMT podpořeni částkou 44 804,- Kč.

rok 2018

V roce 2018 jsme byli z tohoto rozvojového programu MŠMT podpořeni částkou 19 720,- Kč pro žáky mimo EU a 32 880,- Kč pro žáky z EU. Tato dotace bude využita stejně, jako v letech minulých. V tomto kalendářním roce jsme podpořili výuku českého jazyka u deseti žáků slovenské národnosti a jednoho žáka vietnamské národnosti.

rok 2017

V roce 2017 jsme byli z tohoto rozvojového programu MŠMT podpořeni částkou 42 800,-Kč. Tato dotace bude využita stejně, jako v letech minulých. V tomto kalendářním roce podpoříme výuku českého jazyka u šesti žáků slovenské národnosti.

rok 2016

I v roce 2016 jsme schopni díky rozvojovému programu MŠMT podpořit výuku českého jazyka u žáků jiné národnosti. Projekt byl podpořen částkou 22 569 Kč. Tato částka byla částečně použita na nákup pomůcek a na výuku českého jazyka. Výuka probíhá formou pravidelného doučování žáků přibližně stejného věku ve skupině i individuálními konzultacemi. Bylo podpořeno 8 žáků, které jsou dětmi osob se slovenskou státní příslušností, tedy členského státu Evropské unie.

rok 2015

V roce 2015 Základní škola Morkovice zajistila pro žáky cizí národnosti speciální jazykovou přípravu a podporu. Samotná jazyková příprava probíhala dvěma způsoby: příprava formou pravidelného doučování žáků ve skupině pro jazykovou přípravu a příprava formou individuálních konzultací. Žáci měli především problémy s porozuměním textu a vyjadřováním se v českém jazyce. Realizovaná opatření splnila svůj cíl a pomohla podpořeným žákům ke zdokonalení a rozvoji českého jazyka. Bylo podpořeno 8 žáků, které jsou dětmi osob se slovenskou státní příslušností, tedy členského státu Evropské unie. Projekt byl realizován v rámci rozvojového programu MŠMT a podpořen dotací z prostředků MŠMT částkou 35.337 Kč, která byla využita na zajištění výše zmíněné jazykové přípravy včetně nákupu pomůcek (Rámeček Logico Piccolo, ČJ – Vyjmenovaná slova – část 1, Duhovka, Skládanka sada, Shoda přísudku s podmětem, Věty se slovesy BÝT a MÍT, Pravopis podstatných jmen, Podstatná jména, Slovesa, Vyjmenovaná slova po B až Z – opakovací sada).

rok 2014

V rámci rozvojového programu MŠMT realizuje Základní škola Morkovice projekt, kterým podporuje speciální jazykovou přípravu a podporu při výuce českého jazyka. Projektu se v roce 2014 účastnilo 8 žáků slovenské národnosti. Projekt volně navazoval na aktivity realizované již v roce 2013. Samotná jazyková příprava probíhala dvěma způsoby:

  • Příprava formou pravidelného doučování žáků ve skupině pro jazykovou přípravu. Kurz měl 70 vyučovacích hodin a probíhal pravidelně každý týden od února 2014 do prosince 2014. Hlavní důraz této přípravy spočíval v dobrém pochopení učiva, textu a zvládnutí používání českého jazyka.
  • Příprava formou individuálních konzultací žáka s konkrétním vyučujícím. Jednotliví žáci – cizinci individuálně konzultovali a doučovali s pedagogy, kteří je vyučovali český jazyk. Měli tak větší předpoklad pro zvládnutí jazykového handicapu.

Tento projekt byl schválen a podpořen dotací Rozvojového programu MŠMT ve výši 59 520 Kč.

rok 2013

V rámci projektu naše škola zajišťovala pro 10 žáků slovenské národnosti speciální jazykovou přípravu a podporu. Samotná jazyková příprava probíhala dvěma způsoby:

  • Příprava formou pravidelného doučování žáků ve skupině pro jazykovou přípravu. Kurz měl 70 hodin a probíhal pravidelně každý týden od ledna 2013 do prosince 2013. Hlavní důraz této přípravy spočíval v dobrém pochopení učiva, textu a zvládnutí používání českého jazyka.
  • Příprava formou individuálních konzultací žáka s konkrétním vyučujícím.

Pedagog zodpovědný za vedení kurzu pravidelně konzultoval s rodiči žáků dosažené výsledky a jejich pokrok. Spolupráce školy a rodiny byla důležitým bodem programu. V rámci projektu proběhl v říjnu 2013 i projektový den o Slovenské republice. Tento projekt byl schválen a podpořen dotací z MŠMT ve výši 70 210 Kč.