Krajská síť podpory nadání

Naše škola se v dubnu 2017 stala členem Sítě podpory nadání ve Zlínském kraji. V souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 až 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo v jednotlivých krajích   k vytvoření KRAJSKÝCH KOORDINAČNÍCH SKUPIN PRO PODPORU NADÁNÍ (KKS) a Krajských sítí podpory nadání (KSPN). 

Zlínská KKS se skládá ze zástupců NIDV, KÚ ZLK, ČŠI, UTB Zlín, KPPP Zlínského kraje, MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, KHK. KSPN realizuje spolupráci mezi subjekty v daném kraji.  Do sítě po postupně vstupují školy a organizace, které mají zájem a potenciál rozvíjet nadání u mladých lidí.

Členové sítě podpory nadání ve Zlínském kraji:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
 • Technologické inovační centrum Zlín
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín
 • Zlínský kraj
 • DDM Astra Zlín
 • Česká školní inspekce
 • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
 • Gymnázium, Zlín – Lesní čtvrť
 • Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
 • Základní škola Morkovice
 • Základní škola Zlín, tř. Svobody
 • Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek
 • Mateřská škola Valašské Meziříčí