Ukliďme Česko

Školní rok 2022-2023

Zapojení školy do akce Ukliďme Česko je již tradicí. Naši žáci v pátek 31.3. vyrazili do blízkého i dalekého okolí posbírat odpadky. Pro nás to ale není jen o sbírání odpadků a úklidu. Pro školu a její pedagogy je to příležitost rozvoje proekologických postojů a hodnot u žáků. Je pravda, že i samotní žáci často své okolí znečišťují. Právě proto je důležité tyto akce ve škole realizovat. Hodnoty a postoje se budují pomalu. Jedná se o celoživotní proces. Nečekejme proto zázraky, radujme se z každého pokroku.
 

Školní rok 2021-2022

V pátek 1. dubna 2022 se žáci ZŠ Morkovice připojili do výzvy Ukliďme Česko a obnovili tak pěknou úklidouvou tradici, která byla přerušena covidovou pandemií.
 

Školní rok 2019-2020

Původně plánovaná uklízecí akce se vzhledem k mimořádné hygienické situaci přesouvá z dubna 2020 na podzim 2020.
 

Školní rok 2018-2019

Naše škola se již tradičně zapojila do akce Ukliďme Česko. Žáci školy uklízeli své okolí ve čtvrtek 4. dubna 2019.

Ukliďme Česko 2018

I v letošním roce se naše škola zapojila do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Žáci naší školy pod vedením svých učitelů vyrazili do ulic v pátek 6.4.2018.

Žáci uklízeli odpadky v blízkém nebo i vzdálenějším okolí školy (přiměřeně dle věku). V sobotu pak v úklidu pokračovali i malí hasiči. Děti si užily spoustu legrace a soutěžily o to, kdo bude mít dříve pytel plný odpadků. Plné pytle technické služby odvážely na sběrný dvůr. Celkem se uklidilo 2 tuny odpadků, z čehož byla 1/3 vytříděna.

Běžně kolem odpadků chodíme a ne vždy si jich všímáme. Tato akce pomohla žákům v tom, aby si uvědomili, jak mnoho odpadků nejenom generujeme, ale také pohazujeme volně kolem sebe.

Mgr. Jana Teriaki

Ukliďme Česko

I naše škola se v pátek 6. dubna zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko, aby vyčistila naše město od veškerých nečistot a odpadků. V průběhu pátečního dopoledne žáci 1.stupně dostali pracovní rukavice i pytle na odpadky a postupně se se svými třídními učiteli vydali do ulic a různých zákoutí obce.

Sbírali jsme papírky, plastové láhve, našli jsme možné i nemožné, občas jsme nevěřili svým očím, co vše se hází na ulici na zem. Vysmejčili jsme kde jaký kout a uvědomili si, že i my – žáci máme na nepořádku svůj díl viny. Udělali jsme dobrou věc a snad jsme se i poučili, že odpadky patří do košů, popelnic, nejlépe roztřídit do kontejnerů.

A hned se nám všem bude žít lépe v našem městě, v naší krásné zemi.

Za všechny pracanty třída 3.B