Spolu to dokážeme II

Tento projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015771 je financován z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Probíhá od 1.9.2019 do 31.8.2021 (PRODLOUŽENO DO 28.2.2022). Je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů v oblasti polytechniky a osobnostně-sociálního rozvoje, podporu volnočasových aktivit v oblasti polytechniky a cizích jazyků, aktivity rozvíjející ICT.

Škola získala evropskou dotaci ve výši 2 246 002,- Kč. Z této dotace jsou nebo v projektovém období budou realizovány následující aktivity:

  • personální podpora: školní asistent v ZŠ, ŠD a ŠK
  • vzdělávání pedagogických pracovníků - polytechnika, ICT
  • doučování žáků (skupiny domácí přípravy)
  • vzájemná spolupráce pedagogů v ŠD
  • kluby pro účastníky ŠD a ŠK

KROUŽEK ROBOTIKY PRO 1. STUPEŇ (září 2021) -- VIDEO