Projekt Inschool

Jedná se o společný projekt Rady Evropy a Evropské unie. Je zaměřen na inkluzivní školství. Do projektu je zapojeno 5 zemí: Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Z České republiky je do projektu aktuálně zapojeno osm škol. Naše škola vstoupila do projektu v tomto školním roce. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci nejspíš nebudeme moci realizovat všechny aktivity projektu.

Plánované aktivity:

 • muzikál
 • exkurze do Osvětimi
 • komentovaná výstava pro veřejnost, možnost setkání s pamětníky na téma Romský holokaust
 • nízkoprahové zájmové aktivity
 • nízkoprahové aktivity kariérového poradenství- kam po škole? Jakou práci bych chtěl dělat? Co proto musím udělat?
 • podpora motivace k učení u sociálně znevýhodněných žáků
 • besedy s rodiči
 • podpora motivace k učení se druhým cizím jazykům RJ a N - beseda s cizincem

Pokud to epidemiologická situace dovolí, chtěli bychom plán aktivit trochu pozměnit a zrealizovat tyto náhradní aktivity:

 • workshop na téma romského holokaustu v Brně (místo exkurze do Osvětimi)
 • příprava muzikálu pro realizaci v příštím školním roce
 • příprava divadla (činohry) pro realizaci v příštím školním roce
 • komentovaná výstava pro veřejnost, možnost setkání s pamětníky na téma Romský holokaust
 • nízkoprahový mentoring - podpora motivace k učení u sociálně znevýhodněných žáků
 • podpora motivace k učení se druhým cizím jazykům RJ a N - beseda s cizincem

Na tento projekt získala škola od Rady Evropy celkem 9 800,- EURO (tedy cca 258 tis. Kč).

V tomto projektu bychom rádi pokračovali i v příštím školním roce.