Pedagogický sbor

E-mailové adresy pedagogických pracovníků školy mají tvar:
jmeno (tečka) prijmeni (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz

 

Jméno Třída     Vyučuje, zodpovědnost, e-mail, telefon
Mgr. Jana Teriaki  

AJ, RJ, Vol, ředitelka, EVVO, sbírka EVVO

reditelka (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 020

Mgr. Jitka Kyasová  

RJ, Vol, zástupce ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, vedoucí předmětové komise druhý cizí jazyk, vedoucí metodického sdružení 1. stupně, koordinátorka pro nadané, sbírka nadaní

jitka.kyasova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 021

PhDr. Jakub Forýtek  

VkO, Vol, TV, zástupce ředitele pro 2. stupeň, sbírka TV, VkO, vedoucí předmětové komise,  VkO, TV a VkZ, koordinátor ŽP, koordinátor ŠVP, uvádějící učitel p. uč. Abrahámkové

jakub.forytek (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 022

Mgr. Hana Vybíralová 1.A

uvádějící učitelka p. uč. Štěpánkové
hana.vybiralova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Hana Doleželová 1.B

uvádějící učitelka p. uč. Zemanové
hana.dolezelova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Kamila Štěpánková 2.A

kamila.stepankova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Veronika Zemanová 2.B

RJ
veronika.zemanova (zavináč) zsmorkovice.cz

Lenka Ryšánková 3.A

lenka.rysankova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Lucie Dopitová 3.B

lucie.dopitova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Marie Honková 4.A

Z
marie.honkova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Kamila Červenková 4.B

kamila.cervenkova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Lenka Foltýnová 5.A

Sportovní aktivity 1. stupně, uvádějící učitelka p. uč. Honkové
lenka.foltynova (zavináč) zsmorkovice.cz

Kristýna Valouchová, DiS. 5.B

sbírka sborovna 1. stupeň, sbírka pomůcky 1. stupně
kristyna.valouchova (zavináč) zsmorkovice.cz

Pavlína Tesařová 5.C

pavlina.tesarova (zavináč) zsmorkovice.cz

 Mgr. Jana Barnetová

6.A

RJ, VkO, Vv, Vol, vedoucí předmětové komise Vv, sbírka Vv a RJ, uvádějící učitelka p. uč. Zemanové
jana.barnetova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 048

Mgr. Miroslav Koudelka 6.B

Čj, Aj, Vol, sbírka ČJ
miroslav.koudelka (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 044

Mgr. Martina Ludíková 7.A

Aj, Vol, sbírka AJ, vedoucí předmětové komise AJ
martina.ludikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 044

Mgr. Eva Najmanová 7.B

Čj, D, Vol, vedoucí předmětové komise ČJ, sbírka D, uvádějící učitelka p. uč. Dlabaji
eva.najmanova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041

Ing. Radka Zdražilová 7.C

Př, F, Pč, výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérová poradkyně, vedoucí předmětové komise Pč, sbírka Fy, sbírka kuchyňka, pozemky
radka.zdrazilova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 045

Mgr. Jan Najman 8.A

M, Inf, D, Vol, vedoucí předmětové komise D 
jan.najman (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043

Mgr. Zdeněk Zaoral 8.B

Př, F, Ch, Vol, vedoucí předmětové komise Př, F, Ch, sbírka Ch
zdenek.zaoral (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 046

Mgr. Dana Derková 8.C

M, Př, metodička prevence, lektorka zážitkové pedagogiky, sbírka Př
dana.derkova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042

Mgr. Klára Adamíková 9.A

ČJ, VkO, Vol, Vv, Pč
klara.adamikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043

Jarmila Hubená 9.B

M, Vol
jarmila.hubena (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 043

Mgr. Monika Navrátilová 9.C

ČJ, Z, Vol, vedoucí předmětové komise Z, sbírka Z, uvádějící učitelka p. uč. Honkové
monika.navratilova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 046

Mgr. Jana Abrahámková  

Tv, Př, VkZ
jana.abrahamkova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041

Mgr. et Mgr. Alžběta Oppitzová  

AJ, sbírka AJ 1. stupeň
alzbeta.oppitzova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Vladimíra Pospíšilová 6.A

pedagog pro žáky s SVP – podpůrné opatření/speciální pedagog
vladimira.pospisilova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um.  

Hv, vedoucí předmětové komise Hv, sbírka Hv
marie.sobotkova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Radek Strnadel  

M, Inf, Pč, Vol, vedoucí předmětové komise M+Inf; sbírka informatiky + M + dílna, ICT
radek.strnadel (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042

Lenka Pešáková  

AJ
lenka.pesakova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 044

Pavel Dlabaja  

ČJ, NJ, sbírka NJ
pavel.dlabaja (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 041

Mgr. Denisa Šutová  

Ch
denisa.sutova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 046

Vlasta Beerkensová  

asistentka pedagoga v 3.B, keramická dílna
vlasta.beerkensova (zavináč) zsmorkovice.cz

Renáta Brablíková  

asistentka pedagoga v 7.A
renata.brablikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 045 (kabinet F)

Veronika Hlaváčová  

asistentka pedagoga ve 4.A
veronika.hlavacova (zavináč) zsmorkovice.cz

Jolana Churá  

asistentka pedagoga ve 4.B
jolana.chura (zavináč) zsmorkovice.cz

Renata Morongová  

asistentka pedagoga ve 4.A
renata.morongova (zavináč) zsmorkovice.cz

Mgr. Lenka Czereová  

školní speciální pedagog a asistentka pedagoga ve 3.A, asistentka pedagoga ve školní družině
lenka.czereova (zavináč) zsmorkovice.cz

Lenka Oulehlová  

asistentka pedagoga ve 2.A, vychovatelka ve školním klubu, sbírka školního klubu
lenka.oulehlova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 065 (školní klub)

Ivana Špatinová  

asistentka pedagoga v 1.B
ivana.spatinova (zavináč) zsmorkovice.cz

Andrea Tesařová  

asistentka pedagoga v 1.A
andrea.tesarova (zavináč) zsmorkovice.cz

Zuzana Čeladníková  

asistentka pedagoga v 6.B, vychovatelka ve školní družině
zuzana.celadnikova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 063 (školní družina)

Bc. Alena Večerková, DiS.  

asistentka pedagoga 7.B, koordinátor ŽP, sbírka asistentek + LMP učebnic + sborovna 2. stupně, lektorka zážitkové pedagogiky, asistentka metodičky prevence
alena.vecerkova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 053

Jindřiška Dobešová  

vychovatelka ŠD
jindriska.dobesova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 061 (školní družina)

Antonie Hrušáková  

vychovatelka ŠD, sbírka školních družin
antonie.hrusakova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 062 (školní družina)