Spolu to dokážeme IV

reg.č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0004706

  • Tento projekt je financován z OP JAK
  • doba trvání projektu: 1.9.2023 - 31.12.2025
  • objem finančních projetředků: 3 279 267,- Kč

Podpořené aktivity:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Inovativní formy vzdělávání
  • Personální podpora - školní asistentka
  • Školní speciální pedagog