Kariérové poradenství – Střední škola polytechnická Vyškov

Dne 13.2.2024 se vybraní žáci osmých ročníků vydali v rámci kariérového poradenství do Vyškova.

Zde nás čekala návštěva Střední polytechnické školy. Po příjemném přivítání se nás ujali dva úžasní lidé. Pod vedením Mgr. Lenky Kosourové si jedna skupina studentů vyrobila zrcadlo technikou mozaiky a druhá polovina žáků pod vedením Michala Pouče odvedla úžasnou práci, jejímž výsledkem bylo kuchyňské prkénko. Na závěr se nás ujala paní PhDr. Hana Křivdová, Ph.D., která nás provedla úsekem odborného výcviku, kde mohli žáci nahlédnout do učeben daného oboru.

 

Mgr. Vladimíra Pospíšilová, Lenka Oulehlová