Výstavba a modernizace odborných učeben

reg. číslo projektu: Z.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003690
celkové náklady projektu: 4 651 972,- Kč
z toho dotace: 4 187 000,- Kč

Cílem projektu jsou stavební práce a pořízení vybavení do 2 odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Součástí projektu je budování prvku bezbariérovosti školy (nájezdová rampa - již zbudováno), v okolí školy budou provedeny drobné úpravy prostranství (zeleň).

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy