Pro zdraví duše

Spolupracujeme s projektem Pro zdraví duše aneb posílení role školy a externích týmů jako záchytné sítě v prevenci duševního onemocnění u dětí. Činnosti projektu jsou podpořeny v rámci Programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014–2021 na 3 roky od března 2021. Nositelem projektu je Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, klíčovým partnerem jsou zástupci municipality regionu Nordland. Projekt nabízí školám a jejich učitelům podporu při řešení nestandartního chování žáků pomocí multidisciplinárního týmu, složeného ze sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, psychologa, psychiatra, terapeuta, rodinného poradce a zdravotní sestry. 

Multidisciplinární tým na základě pozorování žáka ve školním prostředí definuje příčiny problémů a nastaví ve spolupráci s učiteli, rodiči i dítětem kroky ke zlepšení situace. Součástí podpory je také zprostředkování zkušeností s multidisciplinárními týmy v Norsku a tamních školách a také edukačních video spotů se shrnutím zkušeností s řešením obdobných situací dostupných na webu hovoryozdravi.cz 

Více informací k projektu Po zdraví duše na webu www.prozdraviduse.cz