První pomoc a zdravověda

Dne 20. září se žáci 5. ročníků zúčastnili výukového programu první pomoci a zdravovědy pod vedením studentů z lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Žáci si vyzkoušeli, jak přivolat a poskytnout první pomoc nejen paní učitelce ale i svému kamarádovi. Nejdříve si však své znalosti ověřili při teoretickém testu, kde společně hlasovali pro správnou odpověď. Poté si měli možnost vše prakticky vyzkoušet. Seznámili se s tím, jak se váže trojcípý šátek a jak si správně zafixovat zlomeninu či tržné poranění. Své postřehy si tak následně ověřili v rámci praktických her a cvičení.

Tímto bychom chtěli poděkovat studentům, kteří pro nás tento program připravili.

p. uč. Pavlína Tesařová