Spolu to dokážeme III

Tento projekt s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021636 je financován z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Probíhá od 1.9.2021 do 31.8.2023. Je zaměřen z největší své části na personální podporu, okrajově pak na doučování žáků a na projekt ve výuce.

Škola získala evropskou dotaci ve výši 805 154,- Kč. Z této dotace jsou nebo v projektovém období budou realizovány následující aktivity:

  • personální podpora: školní asistent v ZŠ
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • projektový den ve výuce
Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy