Plán práce

Účast na Přeboru škol v šachu - šachový kroužek
Preventivní program MADIO 3.AB
Preventivní program MADIO 1.AB
Spaní ve škole 6.B
Dějepisná exkurze Mohyla míru, zámek, bojiště Slavkov, 8. třídy
Školní roráty v kostele
Vánoční muzicírování 1. ABC a předškoláci z MŠ Morkovice
Školní roráty v kostele
Vánoční prázdniny 23.12.2023 - 2.1.2024. Nástup středa 3.1.2024
Kariérové poradenství - exkurze do Agrodružstva 8. ročníky
Třídní schůzky s rodiči v MŠ Pornice v 15 hod
Bruslení Vyškov
Bruslení Vyškov
Kariérové poradenství 8. A - Střední škola polytechnická Vyškov
Dějepisná olympiáda Kroměříž
Bruslení Vyškov
Kariérové poradenství 8. a 9. třídy- Gymplákem na zkoušku
Exkurze Osvětim: 9.ročník
Ples ZŠ a RA Morkovice
Erasmus+ mobilita Německo: 18.3.- 22.3.2024
Erasmus mobilita Chorvatsko: There´s no planet B, 22.-26.4.2024
Exkurze Ds 9.roč: Terezín, Lidice, Praha. 5.5. - 7.5.2024
Erasmus Slovensko: Žitavany 18.5. - 24.5.2024
Erasmus Slovensko: Morkovice 1.6. - 7.6.2024