Plán práce

exkurze vybraných žáků 8. tříd do Plastiky Kroměříž v rámci kariérového poradenství
Dopravní výchova ve 4.třídách
1. stupeň: Soutěž ve šplhu
Kariérové poradenství: Ve zdravotnictví. Beseda pro 4. a 5.třídy.
3. a 5. ročníky - preventivní program: Zdravé vztahy v třídním kolektivu
Pololetní prázdniny
virtuální prohlídka elektráren - 9.B
Sportovní setkání prváčků a MŠ Pornice v hale
Horolezecká stěna - 5. a 6.třídy
exkurze vybraných žáků 8. tříd do TON bystřice pod Hostýnem a na střední nábytkářskou a obchodní školu v BpH. - kariérové poradenství
Jarní prázdniny 13.2. - 19.2.
Horolezecká stěna - 6.C, 7.AB, 8.A
exkurze do provozů Kroměřížské nemocnice pro indikované žáky 8. roč. - kariérové poradenství
online projekce Obnovitelné zdroje energie - 8. ročníky
Návštěva předškoláků v ZŠ
vybraní žáci 8. ročníků (kariérové poradenství) - stavebnictví: řemesla, projekce, architektura
Horolezecká stěna - 8.B, 9.ABC
Školní ples
LVK 13.3. - 17.3.
Beseda se zdravotníky: kariérní poradenství 2.stupeń
beseda s ukázkami - ZDRAVOTNICTVÍ pro 2. stupeň - kariérové poradenství
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada 2.stupně
Pedagogická rada 1.stupně
exkurze do elektráren