Přání našich žákyň a žáků 2. stupně

V hodinách HV se mimo jiných složek snažíme využívat i nám běžně dostupné digitální technologie, které máme vždy u sebe. Tento školní rok škola využívá nový digitální systém, kdy běžně ve výuce dle pokynů vyučujících můžeme používat vlastní zařízení například vlastních mobilních telefonů a školní WiFi. Proto jsme poslední hodiny HV tohoto kalendářního roku využili k tvorbě video přáníček. Některá digitální média jsme využili k tvorbě takovýchto přáníček aniž by jsme si museli  stáhnout do telefonu nějakou aplikaci. Učíme se ovšem tuto tvorbu nesdílet veřejně, ale nechat si ji pro sebe a pro lidí, které skutečně známe. Digitálními technologiemi jsme obklopeni na každém kroku a právě škola nás tímto přístupem učí tento pokrokový prvek využívat ke vzdělávání.

S přáním těch nejkrásnějších Vánoc prožitých ve zdraví a do nového roku hodně skvělé hudby Mgr. Marie Sobotková, učitelka HV.