O školní družině

Školní družina sídlí v jednom z pavilonů budovy základní školy, je tedy v bezprostřední blízkosti veškerého školního dění. Ve školní družině se děti ráno a odpoledne věnují společným hrám a zábavě. Za pěkného počasí se mohou vydovádět na družinovém hřišti. Provozní doba školní družiny je ráno od 6:15 do 7:35 hodin a odpoledne od 11:30 do 16:00 hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči písemně omluvena. Měsíční poplatek za využití školní družiny: 100,- Kč.

 

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

  • uchazeč je žákem ZŠ Morkovice
  • věk uchazeče (přednost mají mladší žáci)
  • zákonní zástupci splnili všechny podmínky přijetí (formální náležitosti jako jsou přihláška, informace o času vyzvedávání žáků, informace o osobě zmocněné žáka vyzvednout, seznámení se s vnitřním řádem družiny, apod.)
  • maximální počet žáků školní družiny zapsaný ve školském rejstříku (školní družina přijímá maximálně do počtu 100 žáků)

Ve školním roce 2020/2021 byli do školní družiny přijati všichni přihlášení žáci