Cesta za pokladem ve školní družině

Děti všech oddělení školní družiny podnikly cestu za pokladem. Několik dní soutěží a plnění úkolů na školní zahrádce je dovedlo ke sladké odměně v podobě čokoládového zajíce.

p. vychovatelka Antonie Hrušáková