Přáníčka ke Dni matek

Minulý týden jsme ve třídě tvořili srdíčková přáníčka pro maminky. Srdíčka jsme zdobili tak, že jsme odlepovali části samolepící pásky, a pak jsme na lepící plochy sypali barevný písek. Říká se tomu pískování. Nakonec jsme si vybrali na internetu krátkou básničku a tu jsme opsali bez chyb (ne všichni:))) na srdíčko zezadu. Každé srdíčko bylo jiné a krásné! Práce nás moc bavila.

Druhou květnovou neděli jsme je předali maminkám a naše maminky byly šťastné a dojaté.

Velké poděkování patří mamince - paní Frkalové z Pačlavic, která nám, tedy 4.B i třídě 2. A, srdíčka na pískování darovala. Moc a moc děkujeme.

za třídu 4.B žákyně Gabriela Fojtíková