PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ S ALGORITMIZACÍ A GAMIFIKACÍ VÝUKY

Poznáváme lidské tělo (5. ročník) - květen 2023

Vyzkoušejte si i vy své znalosti v oboru biologie člověka ve hře Kahoot. Klikněte na https://kahoot.it/challenge/02336561?challenge-id=ab88bcfc-802e-4cfe-9af0-1e18ad5b9818_1684344455832 (tento link platí do 12.6.2023)

Co je projektová výuka? Proč patří do moderní pedagogiky?

Projektové vyučování či učení je vyučovací metoda založená na aktivní individuální nebo skupinové práci motivovaného žáka na projektu, který má přesah mimo školu. Projektová činnost je plánována a cílí k reálnému výstupu, který je dál prezentován. Učitel přitom poskytuje žákům podmínky a prostředky k práci, projekt plánuje, žáky projektem provází, monitoruje jejich pokrok a projekt hodnotí. Míra zapojení učitele je různá. Stejně tak se liší i rozsah a délka projektu. Projektové vyučování je mezipředmětové a rozvíjí klíčové kompetence žáků.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy