Výstavba a modernizace odborných učeben ZŠ Morkovice

reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008918 financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu
realizace: 1.1.2018 - 31.12.2019
Celková hodnota projektu: 1 433 784 Kč

Cílem projektu byly stavební práce a/nebo pořízení vybavení do 3 odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích a přírodní vědy. Součástí projektu bylo budování prvku bezbariérovosti školy (bezbariérové WC), v okolí školy budou provedeny drobné úpravy prostranství (zeleň) a instalovány bezpečnostní prvky.