Kampaň obyčejného hrdinství

Ve dnech 31.3. - 5.5.2023 probíhala na naší základní škole v Morkovicích kampaň obyčejného hrdinství. Cílem kampaně bylo ukázat žákům, že i malé změny mají smysl. Každý týden dostali žáci jiný úkol ke splnění, aby zmenšili svůj osobní odpad na životní prostředí. Žákům, převážně z 1. stupně, se velmi dařilo jednotlivé úkoly plnit, např. si vyzkoušeli každodenní pobyt venku, digitální detox, práci na školní zahradě, aj. Dokázali jsme se společně složit na mezinárodní dárek, koupili jsme 3 ovce, 3 kozy a 180 kuřat pro Afriku. Celkem se nám podařilo společně vybrat 7300 Kč.

V příštím školním roce se opět zúčastníme kampaně obyčejného hrdinství.

Mgr. Veronika Žvátorová