Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 jsme byli se žáky 7.B v lese za Morkovicemi, kde si žáky převzali Vítek s Pavlem a celé dopoledne jim přednášeli o lese a životě v něm. Nejprve se zaměřili na myslivost, faunu a flóru v lese. Děti měly možnost si prohlédnout paroží a rohy různých zvířat, poznávaly listy různých stromů a zahrály si i hru, pře které si poslepu ohmatali náhodně vybraný strom, ten pak měli najít.

Následovalo lesnictví, kdy se děti vyzkoušely měření výšky, šířky a objemu stromů. Na děti čekalo i živé překvapení v podobě poštovních holubů. Cestou na Strašnou se ještě zastavovalo u pachového lapače na kůrovce, kde si děti mohly tyhle brouky prohlédnout. Nakonec si děti u Strašné zopakovaly vše, co se za dopoledne dozvěděly. Rozloučili jsme se s Vítkem a Pavlem a vydali jsme se zpět do školy.

p. as. Lenka Hrnčiříková