Den myslivosti

Ve středu 7. června 2023 se v prostoru naší školy neozývalo jen zvonění ze školy, ale také myslivecké troubení v rámci Dne myslivosti. Do školy zavítali myslivci - pan Alois Řáda a pan František Holásek se svým jezevčíkem Ori, který jej doprovázel svým „ zpěvem“ při troubení. Paní asistentka Brablíková si s nimi připravila zajímavé povídání o myslivosti, tradicích a zvycích myslivců s ukázkami trofejí. Žáci 3. - 5. tříd plnili úkoly na stanovištích na družinovém hřišti na témata stopy zvířat, poznávání zvířat v lese, plánování výsadby dřevin v lese. Také si zopakovali poznávání stromů podle listů a rozlišili druhy jehličnatých stromů. Děkujeme všem za velmi zajímavé povídání, které zaujalo všechny žáky. Poděkování patří také paní učitelce Pospíšilové a žákům 7. ročníku, kteří pomáhali při přípravě a byli nápomocni při plnění úkolů žáků.

Ing. Radka Zdražilová