Spolupráce se SOŠ a SOU Vyškov

V tomto školním roce jsme zahájili spolupráci se SOŠ a SOU Vyškov a to v oblasti propojení informatiky a CNC strojů. Žáci 8. ročníku si v předmětech technické práce a seminář z informatiky naprogramovali výrobek, který si pak pod vedením středoškolských studentů 1. ročníku vyrobili na CNC laseru. Tento pozoruhodný stroj obsluhoval a poutavě o něm vyprávěl náš bývalý žák Patrik. Kromě CNC laseru si mohli naši žáci na dalších pracovištích vyzkoušet obsluhu ohraňovacího lisu, programovali přímo ve středoškolské počítačové učebně, vyzkoušeli si svou manuální dovednost při kompletaci výrobků a v neposlední řadě si pod vedením studentů ověřili své dovednosti z měření a poškádlili svou prostorovou představivost. Za moc pěkné a přínosné dopoledne děkujeme panu Ing. Petru Halákovi a jeho moc šikovným a trpělivým studentům. Těšíme se na pokračování naší spolupráce v novém školním roce.

Mgr. Radek Strnadel