Projekt 5.B Kroměříž a umělecké slohy

Závěr školního roku v celé naší škole patřil PROJEKTOVÉ VÝUCE, na které se vyučující podíleli v tandemu, tedy ve dvojicích, což znamená dobré plánování a propojování předmětů v ucelený výsledek promyšlených činností směřující k větší přípravě dětí do praktického života.

Náš projekt se jmenoval Kroměříž a umělecké slohy. Podařilo se nám v něm propojit učivo českého jazyka, matematiky, vlastivědy, přirodovědy, výtvarné, tělesné a hudební výchovy, praktických činností i informatiky aniž by děti tušily, že se vlastně ještě stále učí a dokonce se připravují na výuku na druhém stupni a pokládají další základní kameny své životní vzdělanosti.

Pondělí dopoledne jsme strávili v Kroměříži, kde jsme využili vyhlídkové trasy turistického vláčku po centru města. Pořizovali jsem fotodokumentaci historických budov pomocí svých mobilů. Úterý patřilo zpracování fotek v krátká videa s přidanou vhodně volenou podkladovou hudbou a popisky. Došlo i na výtvarné zpracování pro účely středeční prezentace našich zážitků a poznatků mladším spolužákům, čímž jsme se dotkli problematiky vrstevnického učení obohacující interaktivní diskuzí. Ve středu ráno nás čekalo nacvičení písně Karla Kryla, který se v Kroměříži narodil a samotná prezentace. Výborná byla i odměna v podobě zmrzliny místního zmrzlináře...... Na závěr jsme projekt i naši práci zhodnotili. To nás učí víc přemýšlet o tom, co jsem se naučili, dozvěděli, co nás bavilo či nebavilo a o to víc se těšíme na další typ této výuky. Přání většiny třídy je podobné objevování například památek Prahy.