Dotazníkové šetření na téma „Jak se vám žije v naší obci aneb zkvalitnění života v Morkovicích – Slížanech“

V pondělí 26. června se v rámci projektové výuky naše třída 5.A vydala do morkovických ulic a zeptala se místních lidí, jak se jim žije ve zdejší obci. Ptali jsme se na negativa a pozitiva a co by si občané přáli zlepšit. Hodnotilo se známkou 1 až 5 jako ve škole. Téměř 40% všech dotázaných hodnotilo zdejší podmínky na výbornou. 35 % zvolilo 2, 17 % 3, 8% 4, pouze 1 % dalo 5.

Většina dotázaných oceňuje dobrou občanskou vybavenost obce – školu, školku, služby, koupaliště, cyklostezku a dále kulturní a sportovní akce. Naopak jim v obci chybí kvalitní dětské hřiště a vyžití pro mládež. Pociťují nedostatek přechodů přes hlavní silnici, nedostatek odpadkových košů a laviček.

Po vyhodnocení všech získaných dat jsme vypracovali projekty na následující témata:

1. vybudování dětského hřiště

2. vybudování workoutového hřiště pro mládež a dospělé

3. umístění nových odpadkových košů se sáčky na psí exkrementy

4. umístění nových laviček v katastru obce

5. vybudování nových přechodů

Poté jsme se vydali na radnici, kde nás čekalo setkání s panem starostou. Prezentovali jsme mu výsledky našeho dotazníkového šetření, co se občanům libí, co je naopak pálí a co navrhují ke zkvalitnění života v naší obci. Předložili jsme mu návrhy, kde by se mohly nové přechody, hřiště, odpadkové koše i lavičky v budoucnu nacházet. Pan starosta na vše vstřícně reagoval a vysvětloval, jak to v obci funguje. Setkání bylo pro nás všechny poučné a přínosné.

Práce na projektech nás bavila. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je ptát se lidí na ulici, oslovit je, pokládat otázky a získaná data pak sdělit vedení obce.

Mgr. Marie Honková a Mgr. Alžběta Oppitzová