Erasmus+ ARES

Tři červnové dny jsme s žáky prožili projektovou výukou na téma Automatizace Robotika Energetika a Společnost – ARES. První den jsme si povídali o vývoji, přínosu a nástrahách automatizace a robotiky ve výrobě. Zamysleli jsme se nad tím, jak se automatizace promítá do běžného života, do ekonomiky výroby a do společnosti. Prakticky jsme si vyzkoušeli programování malých oranžových robotů Edison a připravili si informace pro druhý den, který byl věnován exkurzi.

Navštívili jsme podnik Continental Barum v Otrokovicích, kde jsme po krátkém úvodním představení podniku vyrazili přímo do výroby. Byla to zajímavá podívaná, kde kromě automatických linek měli své nezastupitelné místo i „živí“ pracovníci, kteří se o tyto linky starají a obsluhují je. Naše druhá zastávka byla v nedaleké Teplárně Otrokovice. Tam jsme se dozvěděli, že podnik kromě tepla vyrábí také elektrickou energii. Dokonce jsme byli přímo u právě opravovaného generátoru a nahlédli jsme i do velínu, který je srdcem celé teplárny. Třetí naší zastávkou byla Střední průmyslová škola ve Zlíně. Tam jsme si prošli odborné učebny a díky skvělým průvodcům jsme se dozvěděli i podrobnosti o nabízených studijních oborech.

Třetí projektový den jsme strávili opět ve škole. Shrnuli jsme všechny naše poznatky, dojmy a zážitky z exkurze. Porovnali jsme je s našimi očekáváními a vytvořili jsme krátké videoprezentace o tom, co jsme se dozvěděli a co nás zaujalo. Na naše prezentace se přišli podívat i někteří spolužáci z jiných tříd a tak jsme měli možnost obohatit o naše poznatky i ty, kteří se účastnili projektového vyučování na jiná témata.

Projekt ARES bude mít své pokračování i v novém školním roce na podzim. Chystáme se k našim slovenským sousedům na exkurzi do automobilky KIA, navštívíme naše kamarády v Žitavanech, měli bychom se podívat na vodní dílo v Gabčíkovu a určitě bychom chtěli navštívit i některá zajímavá místa slovenského hlavního města. Určitě se tedy máme nač těšit.

Mgr. Radek Strnadel, Mgr. Jana Teriaki, Mgr. Zdeněk Zaoral