Proti nástrahám dnešní doby

Tento projekt cílí na edukaci pedagogů v oblasti krizové intervence a návykových látek, prevenci žáků v oblastech jako jsou šikana, návykové látky, vztahy, poruchy příjmu potravy. Dále pomocí besed na téma návykové látky plánujeme zapojení veřejnosti.

Délka trvání projektu:  od 1.1.2023 do 31.12.2023

Dotace kraje: 50 000,-Kč

Spoluúčast školy: 64 000,-Kč

Celkem za projekt: 114 000,-Kč

 

Zlínský kraj

 

1) BESEDA PRO VEŘEJNOST NA TÉMA MODERNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

Dne 5.10 proběhne beseda s adiktoložkou  Mgr. Marikou Michajlovičovou na téma Moderní návykové látky. Beseda na stejné téma je v tento den plánována i pro pedagogy naší školy.

Plakát

 

2) NEBEZPEČNÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY 1. - 3. třída

3) ŘEKNI DROGÁM NE 4. - 5. třída

4) ZÁVISLOSTI – TABÁK, ALKOHOL, MOBIL 6. třída

5) ŠIKANA A JEJÍ PREVENCE 7. třída

6) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY 8. třída

7) NÁVYKOVÉ LÁTKY A NOVÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY 9. třída

8) školení pedagogů KRIZOVÁ INTERVENCE 

9) školení pedagogů NOVÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY