Erasmus+ Time Travelling

V minulém školním roce 2022/2023 se vybraní žáci 7. a 8. tříd sešli na projektu Time Travelling, který je rozdělen do několika částí. My se samozřejmě těšíme na tu poslední - výjezd do zahraničí, ale bez těch ostatních částí se tam nedostaneme.

V jarní části našeho projektu jsme zjistili, že cestování časem může být zajímavé, ale i zábavné. Díky vyprávění a dobovým ukázkám života lidí v Československu v 70.- 80. letech minulého století jsme se ocitli v úplně jiné době. Měli jsme k dispozici dobové kostýmy, které jsme si s radostí vyzkoušeli a došli jsme k závěru, že naše současné oblečení je mnohem pohodlnější. Také jsme měli možnost se seznámit technologickými výdobytky minulé doby. Seděli jsme v lavicích se založenýma rukama a poslouchali nejmodernější hity 70. a 80. let. A také jsme se pokusili tančit tzv. bump dance, který prý býval také velmi populární.

Doposud jsme zvládli připravit a natočit módní přehlídku a scénář k našemu hranému dokumentárního filmu, na kterém stále pracujeme. Vytvořili jsme prezentace o naší škole, našem městě a naší republice. Pustili jsme se i do prezentace k vysvětlení hlavní myšlenky našeho projektu, což je generační rozdílnost.

V letošním školním roce, tentokrát již jako žáci 8. a 9. ročníku, se budeme pravidelně potkávat v kroužku Time Travelling, kde nás čeká spousta práce na dokončení všech našich aktivit. Musíme natočit náš hraný dokumentární film, naučit se neformálně prezentovat naše již vytvořené prezentace a dodělat a natrénovat spoustu dalších věcí, abychom s tím vším mohli vyjet na námi vytoužený výlet do zahraničí. Navštívíme dvě základní školy ve Švédsku, kde jim odprezentujeme naši společnou práci za několik uplynulých měsíců.

 

Tak nám držte palce, abychom všechno zvládli co nejlépe a neudělali naší škole a ani sobě ostudu. Všechny výstupy totiž zpracováváme v anglickém jazyce, takže máme trochu trému.

 

  • Kolektiv žáků Erasmus+ Time Travelling

Mgr. Martina Ludíková