Erasmus+ Naše země je krásná

Projekt "Naše země je krásná" je financován z programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství pouze mezi školami. Z evropských dotací tak škola získala 43 720 EUR.

Vzhledem k mimořádné hygienické situaci byly mobility, které byly původně plánovány na květen a červen 2020, zrušeny.

Projekt podpoří obnovení historického partnerství škol ZŠ Morkovice a ZŠ J. V. Šimka v Žitavanech ze 70. a 80. let 20. století, kdy probíhaly výměnné pobyty žáků i učitelů. Projekt navazuje na eTwinningový projekt "Our Country is Beautiful" a další eTwinningové projekty mezi školami, které probíhaly v minulých dvou letech.

V rámci tohoto projektu bude mít 20 žáků z 5. ročníků ve školních letech 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 možnost zúčastnit se výměnného pobytu na Slovensku. Výběr žáků proběhne formou soutěže Česko-Slovensko.

Délka trvání projektu: 1.9.2017 až 31.8.2020

Květen 2019 - Erasmus + v Morkovicích pokračuje

Uplynul rok, a my jsme v neděli 12.5.2019 přivítali naše kamarády ze slovenské Základní školy J. V. Šimka v Žitavanech.

Některé své kamarády jsme poznali přes eTwinning a některé jsme viděli minulý rok, některé poprvé. Potom paní učitelky rozdělily slovenské děti do rodin. Měly velká zavazadla. Cestou do rodin poznali naši hezkou vesnici.

V Pondělí začala ta pravá spolupráce mezi českými a slovenskými kamarády tím že jsme se všichni seznámili prostřednictvím zajímavých her. Plnili jsme různé úkoly po škole a tak jsme poznali prostory školy. Po chutném obědě jsme ve školní tělocvičně hráli různé hry, nejvíc se nám líbila vybíjená.

V Úterý nás čekal velmi zajímavý program. Do školy přišel mistr košikář a ukázal nám, jak se plete skutečný košík. Abychom si to sami mohli zkusit, paní učitelky nám rozdali materiál na pletení tužkovníků. Přiznám se, nebylo to vůbec lehké, některým se to dařilo a jiným moc ne. Bylo pro nás ctí, že nás ve škole navštívil morkovský starosta pan Mgr. Pavel Horák, měli jsme na něho moc otázek, které se týkali jako osoby ale také rozvoje města: Výstavba radnice, sokolovny, modernizace naší školy. Po obědě jsme navštívili Košikářské muzeum a Zámek.

Ve Středu jsme byli v Archeologickém skanzenu v Modré. Viděli jsme tam dřevěné domy pokryté slámou a ukázku starověké školy. Zajímavé byli tabulky na psaní ze včelího vosku. Byla tam i ukázka chovu užitkových zvířat. Po ukázce v Modré jsme přijeli do Velehradu do Baziliky Nanebevzetí panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Dozvěděli jsme se spoustu informací o původu i současnosti baziliky. Získané informace byly pro nás důležité při zpracování pracovních listů ve škole. Po prohlídce Velehradské baziliky jsme se přesunuli do KOVO ZOO ve Starém městě. Po cestě vláčkem jsme si prohlédli celý areál, ale zvlášť se nám líbili sloni, žirafy, ryby, ptáky, mrož, gorila, kočkovité šelmy vyrobené z kovového odpadu. Potom jsme jeli do školy a všechny získané informace jsme použili na vypracování informačních listů.

Ve Čtvrtek jsme věnovali našemu nejbližšímu městu Kroměříž. Navštívili jsme Zámeckou věž, kde se momentálně natáčelo pokračování filmu Marie Terezie. Prošli jsme se Podzámeckou zahradou a mini zoo. Zabavili jsme se v zrcadlovém bludišti. Následovala prohlídka náměstí s radnicí. Uvědomili jsme si, jak je ta Kroměříž pěkná a zajímavá. Po obědě jsme relaxovali v Dětském světě.

Dostali se nám informace od slovenských kamarádů, že se jim líbilo ubytování ale i programy co pro ně rodiny připravily: společné procházky, nákupy, společenské hry, návštěva bazénu a aquaparku, návštěva Brna, jízda na koni a kolotočích, hra bowlingu.

Pátek byl hodnotícím dnem. Naším úkolem bylo vyjádřit své pocity z prožitého týdne. Ze všech absolvovaných aktivit vzešel jako nejlepší Dětský svět, KOVO ZOO, prohlídka Kroměříže a Velehradu. Tento rok Erasmus + byl zajímaví veselý i poučný a už teď se moc těšíme na návštěvu kamarádů v jejich škole v Žitavanech.

Lukáš Landor, Daniel Geprt, Júlia Kováčová, Lucie Kučírková, Eliška Lavrovičová

 

 

 

 

Květen 2018

Vše o průběhu tohoto projektu můžete sledovat v Twin space prostředí eTwinningu zde.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.